• Forsiden
  • Frokostmøte om forbrukermakt og bærekraft
Arrangementet er avsluttet
Oppdatert 7. oktober 2019
Foredrag

Frokostmøte om forbrukermakt og bærekraft

hender som holder frukt
Foto: Fairtrade Norge
Avsluttet
Foto: Fairtrade Norge
Kan ditt forbruk bidra til en positiv klima- og miljøutvikling?

Fairtrade-systemet jobber for bærekraftig utvikling og fattigdomsbekjempelse gjennom mer rettferdig handel. Klimaendringene fører til utfordringer for mange småskalabønder i fattige områder i verden. Stigende temperaturer, regn, tørke, flom og sykdommer kombinert med lav råvarebetaling gjør jordbruket mer sårbart. Gjennom Fairtrade får bøndene kunnskap og økt råvarebetaling. Dette er viktige betingelser for å kunne dyrke jorda på en måte som skåner miljø og klima og for å kunne iverksette tiltak som beskytter avlingen mot nye værmønstre.

Oslo kommune har status som Fairtrade-hovedstad og har forpliktet seg til å kjøpe Fairtrade-produkter innenfor rammene av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Flere velger å bruke sin forbrukermakt og i 2018 kjøpte norske forbrukere Fairtrade-merkede varer for ca. 1,3 milliarder. I dette frokostmøtet settes søkelyset på hvordan innkjøp og forbruk kan bidra til en positiv klima- og miljøutvikling.

Hvor stor makt har du?

Enkel frokost og kaffe fra kl. 08.00. Det faglige programmet starter kl. 08.30.

Arrangører

Fairtrade Norge - Fairtrade-hovedstaden Oslo

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider