• Forsiden
  • Frokostmøte for politikere om bolig- og byutvikling
Seminar

Frokostmøte for politikere om bolig- og byutvikling

Utsikt over sentrum fra Ekeberg med grønne vekster i forgrunnen
Foto: Clare Keogh/Europakommisjonen
  • Mars 2019

  • Sted kommer senere

  • Gratis

BULLBY inviterer politikere til å diskutere byutviklingens lange linjer, med utgangspunkt i Byrådets forslag til Kommuneplan 2018.

Bullby vil samle innledere som vil se på sentrale mål og faglige utfordringer i forhold til de mest aktuelle problemstillinger i Oslos bolig- og byutvikling.

Det vil bli tatt utgangspunkt i Byrådets forslag til Kommuneplan 2018, eksisterende områdeplaner for noen av byens knutepunkt, overordnet infrastruktur innen samferdsel, samt hva som kan gjøres fra kommunens side slik at byutvikling og boligbygging kan bedre bymiljøet og minske sosial ulikhet..

Arrangører

BULLBY – Byutviklingens lange linjer


Personvern - Oslo kommunes nettsider