• Forsiden
  • Handlingsprogram for økt byliv: Hva har vi lært?
Arrangementet er avsluttet
Oppdatert 4. september 2019
Debatt

Handlingsprogram for økt byliv: Hva har vi lært?

Benker og planter i Møllergata
Foto: Didrick Stenersen / VisitOSLO
Avsluttet
Foto: Didrick Stenersen / VisitOSLO
Rodeo arkitekter og Lala Tøyen inviterer til presentasjoner og evalueringsdebatt m.m. av Handlingsprogram for økt byliv.

Oslo kommune har de siste årene jobbet for en mer menneskevennlig by i Oslo sentrum. Dette har gitt seg uttrykk i en rekke prosjekter og satsinger, samt internasjonal anerkjennelse og status som europeisk miljøhovedstad 2019.

Debatten om den bilfrie byen, har stått sentralt i dette, som virkemiddel for strategisk planlegging og tilrettelegging for økt byliv. I Oslo heter denne strategien Handlingsprogram for økt byliv – utarbeidet av Rodeo arkitekter og Lala Tøyen i samarbeid med Oslo kommune og andre eksperter - og nå er det ett år siden denne ble politisk vedtatt.

Du inviteres derfor til debatt og drøfting rundt erfaringer knyttet til de første skrittene på veien. Fungerer strategien som verktøy for endringsprosesser; blir de riktige tiltakene implementert som planlagt; hvordan tar byens befolkning imot endringene; går utviklingen i riktig retning?

Arrangementet vil inngå i et større program:

16.00 Vegoburgere grilles og serveres ute i Urtegata

17.00 NM i sakte sykling

17.00 Sjakkturnering i gata

18.00 Presentasjon og debatt om bilfritt byliv / handlingsprogrammet

19.30 DJ og dans

Arrangører

Rodeo arkitekter

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider