Fellesskap i et bilfritt offentlig rom | Oslo europeisk miljøhovedstad 2019
  • Forsiden
  • Fellesskap i et bilfritt offentlig rom
Publisert: 18.09.2018 - Kl. 14.55
Workshop

Fellesskap i et bilfritt offentlig rom

Benker og planter i Møllergata
Foto: Didrick Stenersen / VisitOSLO
  • 25. april 2019

  • Trygve Lies Plass 1

  • Gratis

Bli med på foredrag og omvisning med fokus på den bilfrie byen.

Rodeo arkitekter inviterer til en workshop der de vil gå gjennom sitt arbeid med Handlingsprogram for økt byliv (i samarbeid med Lala Tøyen).

Deretter kan du bli med ut på feltoppdrag i Oslo sentrum for å observere bylivets positive og negative sider.

Observasjonene vil gi grunnlag til en felles diskusjon om løsninger for framtidens offentlige rom i Oslos bilfrie sentrum.

Oslo beveger seg mot et bilfritt sentrum, der grønn mobilitet og byliv er prioritert framfor privatbilisme. Dette handler om å frigjøre areal og omdisponere ressurser i bybildet, og begrepet «offentlig rom» blir svært viktig. Men hvordan ivaretar man hensyn til mangfold og livskvalitet for samtlige grupper i samfunnet i en slik prosess?

Arrangører

Rodeo arkitekter

Personvern - Oslo kommunes nettsider