Arrangementet er avsluttet
Oppdatert 22. august 2019
Seminar

Fagkveld: Livsløpsbyen

Foto: Asplan Viak AS.
Avsluttet
 • Torsdag 5. september 2019
  Kl. 15:30 - 20:00

 • Asplan Viak

 • Gratis

Foto: Asplan Viak AS.
Bli med på en fagkveld hvor livsløpsbyer står på agendaen.

Eldrebølgen er i ferd med å slå inn over oss. Den kommer til å gjøre seg stadig mer gjeldende i moderne samfunnsplanlegging. Helsevesenet og velferdssystemet er under et sterkt og økende press. Dette medfører at de pålagte kravene for helse og omsorg med tiden kommer til å bli stadig tøffere å etterleve. Fortsetter vi med dagens modell, samt forutsetter at Norge vil nå målene i Parisavtalen, har ikke landet økonomisk ryggrad til å håndtere de stadig mer omfattende helse- og omsorgsoppgavene på en tilfredsstillende måte. Vi blir derfor nødt til å tenke alternativt og skape nye attraktive samfunn og bomiljøer som kan avlaste helsevesenet, økonomien og miljøet i fremtiden. Dette samtidig som vi må levere gode helsetjenester og skape et samfunn som tilrettelegger for alle brukergrupper på tvers av generasjoner. Å løse dette på de eldre sine premisser blir derfor et sentralt element.

Velferdsstaten er i dag avhengig av inntektene fra det norske petroleumseventyret for finansiering. En nytenkning og effektivisering av omsorgssektoren vil dermed kunne bidra til det grønne skiftet, via noe mindre avhengighet av petroleumsinntektene. Ikke bare er det positivt for klimaet og miljøet, men også for brukerne dersom vi får til boformer der offentlige og private tilbud løses under felles paraplyer og sambruksmodeller. Dette kan gi flere synergieffekter. Asplan Viaks ambisiøse forsøk på en løsning, har vi kalt «livsløpsbyen».

Men hva må til for å få til et slikt samfunn og hvordan må vi som planleggere tilrettelegge for dette i utformingen av våre løsninger? Kan vi skape samfunn som både avlaster velferdsstaten og samtidig løser andre samfunnsrelaterte utfordringer? Hvordan spiller teknologien inn og hva må til av adferds- og kulturholdninger? Er det i det hele tatt mulig å skape byer, tettsteder og boformer som følger de forskjellige brukergruppene gjennom et helt livsløp? Kan de unge og de eldre utfylle hverandre i større grad enn dagens samhandling tilsier? Bli med på en kveld der vi diskuterer livsløpsbyen og de eldres rolle i denne. Hør hvorfor det kan være en god idé å tenke annerledes enn dagens modeller for omsorg, velferd og planlegging.

Program Livsløpsbyen Fagkveld:

 • 15:30: Dørene åpner, enkel matservering.
 • 16:00: Velkommen, innledning og praktisk info ved Håkon Ellingsen, Asplan Viak.
 • 16:10: Bakteppet og fremtidens utfordringer: Leif Christian Jensen, Asplan Viak.
 • 16:20: Aldersvennlig stedsutvikling, Øystein Bull Hansen, Bylivssenteret/ NAL.
 • 16:45: Oslo kommune sin eldresatsing, Monica Enge Eriksen, Oslo Kommune.
 • 17:10: Livsløpsbyen i praksis. Alec Ross Andreassen, Asplan Viak.
 • 17:25: Bofelleskap for eldre, Stig Hessellund. Realdania.
 • 17.55: Spørsmål og reaksjoner fra salen.
 • 18:15: Fagprogram ferdig: Mingling, bar, servering og hygge.


Arrangører

Asplan Viak

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider