Fagkveld for studenter: Sykkelhovedstaden | Oslo europeisk miljøhovedstad 2019
  • Forsiden
  • Fagkveld for studenter: Sykkelhovedstaden
Publisert: 14.09.2018 - Kl. 10.33
Seminar

Fagkveld for studenter: Sykkelhovedstaden

Sykkelfelt og en syklist
Foto: Didrick Stenersen / VisitOSLO
  • 25. april 2019

  • Kongens gate 1

  • Gratis

Hvordan vil du som student at sykkelveien din skal se ut?

Du inviteres til en fagkveld om sykkelhovedstaden Oslo. Fagkvelden vil inneholde innlegg, debatt og idékonkurranse: hvordan ønsker du at sykkelveien skal se ut for at du vil sykle i Oslo? Premiering til beste forslag.

Oslo har som mål om å bli en sykkelby for alle, også for dere studentene. Sykkelandelen blant byens studenter svært lav. Hva skal til for at studenter velger sykkelen framfor andre transportmidler i Oslo? Og hvor stor rolle spiller sykkelveinettet i dette?


Arrangører

Asplan Viak AS

Personvern - Oslo kommunes nettsider