Fagdag: Smarte byer - smart hverdag | Oslo europeisk miljøhovedstad 2019
  • Forsiden
  • Fagdag: Smarte byer - smart hverdag
Publisert: 14.09.2018 - Kl. 10.49
Konferanse

Fagdag: Smarte byer - smart hverdag

Utsiktsbilde over oslo
Foto: Clare Keogh/Europakommisjonen
  • 17. oktober 2019 - 17. september 2019

  • Kulturhuset

  • Gratis

Hvordan kan vi gjøre hverdagen vår smartere og mer klimavennlig ved hjelp av teknologi? Velkommen til fagdag om smarte byer.

Denne fagdagen vil gi deg et innblikk og en forståelse over hvilke muligheter teknologien gir oss i vår hverdag og hva fremtiden kan bringe oss.
Dette er en videreføring av Nitos fagdag om smarte byer i mars.

Aktuelle temaer er: smarte strømmålere og energieffektivitet, smarte hus, transport og velferdsteknologi.

Arrangører

Nito Oslo og Akershus (nettverksgruppen Nito klima og miljø)

Personvern - Oslo kommunes nettsider