• Forsiden
  • Er vannverkene forberedt på kommende klimaendringer?
Arrangementet er avsluttet
Oppdatert 9. oktober 2019
Seminar

Er vannverkene forberedt på kommende klimaendringer?

Elv som renner gjennom skog
Foto: papapump fra Pixabay
Avsluttet
Foto: papapump fra Pixabay
Klimaendringene vil gi kraftigere og hyppigere nedbørsepisoder, lengre tørkeperioder, større fordamping fra råvannskildene våre og vannkvaliteten inn til vannverkene vil endre seg. Er vannverkene forberedt på å takle disse utfordringene?

Klimaendringer vil føre til flere ekstreme værhendelser i de kommende år. I Norge vil klimaendringene gi kraftigere og hyppigere nedbørsepisoder, lengre tørkeperioder spesielt om sommeren, samt en generell temperaturøkning. Temperaturøkningen vil føre til større fordamping fra råvannskildene våre, og vannkvaliteten inn til vannverkene vil endre seg.

Til sammen gir dette helt nye utfordringer til vannverkene, og i dette fagtreffet ønsker vi derfor å fokusere på i hvilken grad vannverkene er forberedt på å takle disse klimaendringene. Livsmedelsverket i Sverige har utgitt en håndbok for klimatilpasset drikkevannsforsyning, er det også nødvendig med noe tilsvarende i Norge?

Program

Møteleder: Vidar Lund

12:10 - 12:40 Klimaforskprosjektet - hvordan påvirker ekstreme værhendelser vannkvaliteten? Karin Nygård, Folkehelseinstituttet

12:40 - 13:10 QMRA modellering av framtidige effekter av klimaendringer på vannforsyningen til et utvalg norske vannverk. Hadi Muhammed, NTNU Ålesund

13:10 - 14:00 Hvordan tilpasser vannverkene seg de nye klimautfordringene?
Oslo Vann- og avløpsetat, v/Lars Hem
Mattilsynet Region Øst, avd. Gudbrandsdalen v/Olav Vatn

13:50 - 14:10 Handbok för klimatilpassad försörjning av dricksvatten. Pär Ahlejung, SLV, Sverige

14:00 - 14:20 Kaffepause

14:20 - 14:50 Hvordan bør vannverkene tilpasse seg de kommende klimaendringene?
En presentasjon av prosjektet Klimasikkert drikkevann. Bjørnar Eikebrokk, SINTEF

14:50 - 15:45 Spørsmål og diskusjon

Arrangementet ligger også på Teknas nettside.

Arrangører

Tekna - Vannforeningen

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider