• Forsiden
  • Det grønne skiftet på Oslos tak
Arrangementet er avsluttet
Oppdatert 7. august 2019
Konferanse

Det grønne skiftet på Oslos tak

Gress og trær med byggninger i bakgrunnen
Foto: NINA
Avsluttet
Foto: NINA
Norsk institutt for naturforskning, Nabolagshager og Grønn Byggallianse deler konkrete verktøy og kunnskap som kan bidra til at dette grønne skiftet kommer i gang.

Oslo har 14 millioner m2 med flatt takareale. I Bymiljøetatens høringsutkast «Strategi for grønne tak og fasader i Oslo» beskrives en visjon for byens ‘femte fasade’; “Oslo er en levende, vakker og smart by hvor grønne tak og fasader gir et vesentlig bidrag til å løse urbane utfordringer, ivaretar naturmangfold og skaper nye spennende møteplasser.

På konferansen deles løsninger og erfaringer for å raskt skalere opp volumet på grønne tak i Oslo ved å se på vegetasjonsløsninger som er egnet til forskjellige tak med varierende bæreevne, hvor det er størst effekt ved økosystemtjenester som overvannshåndtering og tilrettelegging for pollinerende insekter samt hvor rekreasjonsnytten kan være størst.

Det vil være et særlig fokus på transformasjon av takflater på eksisterende bygg.

Program:

9.15 – 10.30: Ambisjoner – Hva er Oslos ambisjoner for grønne tak på eksisterende bygg?

10. 45 – 12.00: Inspirasjon – Hvordan skalerer vi opp grønne tak for å oppnå resultater? Internasjonale beste eksempler

12.00 – 12.45: Lunsj

12.45 – 13.30: Paneldiskusjon: Muligheter og løsninger for eksisterende tak – Oslos 5. fasade

13.30 – 14.00: Oppsummering – Hva har vi lært?

Følg med på Nabolagshager sine nettsider, hvor vil du finne den siste informasjonen om konferansen.

Arrangører

Norsk institutt for naturforskning - Nabolagshager - Grønn Byggallianse

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider