• Forsiden
  • Debattmøte - Er det plass til bilen i Oslo?
Arrangementet er avsluttet
Oppdatert 11. september 2019
Debatt

Debattmøte - Er det plass til bilen i Oslo?

Biler som kjører gjennom bomring i Oslo
Foto: Krister Sørbø
Avsluttet
  • Onsdag 18. september 2019
    Kl. 18:30 - 20:00

  • Kulturhuset i Oslo

    Se kartvisning
  • Gratis

Foto: Krister Sørbø
Skal vi nå klimamålene, må utslipp fra veitrafikk være null i 2050. Men folk må fremdeles komme seg rundt i byen. Hva blir bilens plass i byen etter valget?

Oslo skal bli mer klimavennlig. Bompenger som virkemiddel for å redusere biltrafikken, øke tilgangen til kollektivtransport og tilrettelegging for gående og syklende er hete poteter foran valget i september. Skal vi nå klimamålene, må utslipp fra veitrafikk være null i 2050. Men folk må fremdeles komme seg rundt i byen. Hva blir bilens plass i byen etter valget? Hva sier forskerne og hva mener byens innbyggerne?

Program:

18:30
Velkommen, ved Rikke Dahl Monsen, Oslo europeiske miljøhovedstad
30 år med Oslopakker. Hva nå? Kjell Werner Johansen, assisterende direktør Transportøkonomisk Institutt (TØI)
Bil i sentrum - Minidebatt. Kjetil Eriksen, tømrermester, Tømrermester Eriksen AS, og Erik Karlsen, Ruseløkka/Skillebekk beboerforening
Bylufta blir bedre - men tåler ikke flere biler. Britt Ann K. Høiskar, forskningsdirektør ved Norsk Institutt for Luftforskning (NILU)
Bilen versus hva? Aud Tennøy, forskningsleder, Transportøkonomisk Institutt (TØI)

19:00
Paneldiskusjon om bilens rolle i lavutslippsbyen
Heidi Sørensen, direktør for Klimaetaten i Oslo kommune
Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF
Silje Ask Lundberg, Norges naturvernforbund
Aud Tennøy, TØI

Møteleder: Ingerid Salvesen

Oslo kommune har invitert CIENS til å arrangere seks debattmøter i løpet av miljøhovedstadsåret. Møtene skal ta tak i miljødebatter der engasjementet allerede er stort blant Oslos innbyggere. Formålet er å bidra med kunnskap og forskning som kan gjøre diskusjonene om klima- og miljøtiltak rikere og mer opplyste.

Arrangementet finnes også på Facebook.

Arrangører

CIENS - Oslo kommune

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider