• Forsiden
  • Parkifiserer vi bort mangfoldet?
Arrangementet er avsluttet
Oppdatert 21. februar 2019
Seminar

Parkifiserer vi bort mangfoldet?

Foto: Pexels
Avsluttet
  • Tirsdag 5. mars 2019
    Kl. 18:00 - 20:00

  • Litteraturhuset, Amalie Skram

    Se kartvisning
  • Gratis

Foto: Pexels
Oslo er blant Europas raskest voksende byer, og stadig utbygging og fortetning legger press på bynaturen. Må kvitrende buskas og yrende villnis vike for velfriserte parker i den voksende hovedstaden?

Naturvernforbundet Oslo og Akershus inviterer til debatt om bynaturens tilstand, der trusler og tiltak belyses fra ulike hold.

Oslo er kåret til europeisk miljøhovedstad 2019, og skal gjennom året fremstå som en grønn rollemodell for andre byer. Europakommisjonen applauderer elektrifiseringen av bilparken, kollektivtilbudet, nærheten til grøntområder og Byrådets ambisiøse klimamål - men hva er status for naturmangfoldet i miljøhovedstaden?

Oslo huser ikke bare omkring 675 000 innbyggere, men også et rikt mangfold av planter og dyr. Marka og fjorden knyttes sammen av et blågrønt nettverk av elver, hundremeterskoger, blomsterenger og gamle trær i hager, parker og alléer. Kalkrike og varme forhold gjør Ekebergskrenten og øyene i fjorden til botaniske oaser av nasjonal verdi. Samtidig er Oslo en av Europas raskest voksende byer, og stadig utbygging og fortetning legger press på bynaturen. Vi hører gladnyheter om gjenåpnete byelver og bikuber på takene parallelt med varsler om gjengroing av byens gamle kulturlandskap der hjemmehørende arter forsvinner og fremmede ugressarter overtar.

Hva er egentlig status for byens biologiske mangfold? Hvilke trusler står den bynære naturen ovenfor, og hvilke tiltak iverksettes for å ivareta den? Er det plass til vill natur i den voksende hovedstaden, eller må kvitrende buskas og yrende villnis vike for velfrisert parknatur?

Form
Tre-fire korte innledninger på 10 - 15 minutter. Innlederne kommenterer kort hverandres innledninger. Salen slipper til med korte innlegg/spørsmål. Innlederne svarer, enten underveis eller i en oppsummeringsrunde til slutt. Det settes av rimelig tid til at salen slipper til med innlegg/spørsmål.

Les om arrangementet på arrangøres nettside.

Les om arrangementet på Litteraturhusets nettside.

Arrangører

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider