Arrangementet er avsluttet
Oppdatert 11. februar 2019
Seminar

Bymiljø i miljøbyen

Møllergata med planter i forgrunnen, mennesker som sitter på utemøbler i bakgrunnen.
Foto: Didrick Stenersen
Avsluttet
  • Onsdag 3. april 2019
    Kl. 08:00 - 10:30

  • Litteraturhuset: Kverneland-rommet

    Se kartvisning
  • Gratis

Foto: Didrick Stenersen
Hvilke virkemidler har byens politikere til å skape gode lokalsentra når byen fortettes? Bullby inviterer til samtale med Oslopolitikere om mulige, effektive tiltak frem mot 2030

Kommuneplanen - det overordnede styringsdokumentet for Oslo kommune - peker på at byen skal være en null-utslippsby, og samtidig en trivelig hverdagsby og en grønnere by. Men det blir konflikter og problemer med arealbruk og trafikk, økonomiske interesser og brukerinteresser når dette skal iverksettes i praksis.

  • Når det fortettes ved knutepunktene kan det gå på bekostning av sol, lys, luft og en menneskelig skala. Er det grenser til hvor tett det kan være? Hvordan kan bymiljøets kvaliteter sikres?
  • Lokale sentre må ha et bredt sosialt og kulturelt tilbud. Hvilke krav kan stilles til offentlige og private utbyggere for å sikre kvaliteter i en attraktiv hverdagsby og miljøby?
  • Lokale sentre må knyttes opp mot sammenhengende grøntområder, elver og bekker. Historiske spor, lokal matproduksjon og annet som bygger opp under lokal identitet må sikres. Hvordan kan grønne verdier trygges når de utfordres av utbygging og fortetting?

Bullby vil prøve å få svar på disse spørsmålene når de inviterer til samtale med Oslopolitikere.

Arrangører

Bullby - et uavhengig fagnettverk for byutviklingens lange linjer

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider