Festival

Bylivsfestivalen 2019

Barn leker i installasjoner i gaten under Barnas Open House
Foto: Terje Borud
  • 29.-30. august 2019

  • Oslo Sentrum

  • Gratis

Foto: Terje Borud
Festivalen vil skape engasjement rundt et aktivt byliv uten trafikk gjennom faglige innlegg, debatter og aktiviteter for hele befolkningen.

Bylivsfestivalen vil øke engasjementet og kunnskapen rundt hvilke muligheter det gir deg og dine å gå fra et bilbasert bysentrum til et bylivs- og menneskebasert bysentrum.

Oslo er i ferd med å bli en grønnere og mer levende by. Det skal bli plass til mer liv i gatene og flere hyggelige møteplasser. Gjennom programmet Bilfritt byliv vil Oslo kommune aktivisere flere områder i byen og bidra til økt byliv i sentrum.

Flere av aktivitetene vil være barnevennlige, men fagseminarene er for voksne.

Arrangører

Programmet Bilfritt byliv i Oslo kommmune

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider