Arrangementet er avsluttet
Oppdatert 6. mai 2019
Konferanse

ByBy-konferansen

Mennesker på et fortau. Kvinne tar bilde av et tre med mobilen.
Foto: Shutterstock
Avsluttet
Foto: Shutterstock
Transportøkonomisk institutt inviterer til konferanse om byutvikling og bytransport, for å dele sine siste forskningsfunn rundt blant annet målet om nullvekst i biltrafikk i sentrumsområder.

På denne konferansen deler forskerne fra forskningsgruppen Byutvikling og bytransport (ByBy) ved Transportøkonomisk institutt sin kunnskap og presenterer siste nytt fra forskningen.

ByBy-forskerne utvikler kunnskap som skal bidra til at Oslos klimamål kan nås. Det gjelder blant annet mål om nullvekst i biltrafikken i byområdene, at byutviklingen skal gi mer klimavennlige og attraktive byer med levende og trivelige sentrum, og at samfunnet skal bli mer universelt utformet.

Forskerne studerer effekter av utvikling innen bytransportsystemene (for gåing, sykkel, kollektivtrafikk, bil). De forsker også på plan- og beslutningsprosesser, relevante institusjoner og organisasjoner, statlige virkemidler, samt planleggernes bruk og ikke-bruk av kunnskap, for å avdekke om og hvordan dette påvirker planlegging, beslutninger, utvikling og måloppnåelse.

Arrangører

Transportøkonomisk institutt

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider