• Forsiden
  • Blomstereng-dugnad på Ulsrud
Dugnad

Blomstereng-dugnad på Ulsrud

Blomstereng
Foto: Siri Khalsa
  • Juni 2019

  • Ulsrud T-bane stasjon

  • Gratis

Bli med på å restaurere ei blomstereng i fine omgivelser. Her kan du lære, men også bidra i et viktig arbeid for Oslos biomangfold.

Du behøver ingen forkunnskaper, du vil få en praktisk innføring i ljåslått før det slås med ljå på tradisjonelt vis og fremmede arter ryddes.

Tiltaket bidrar til å øke mangfoldet av engblomster og summende insekter ved å gjenopprette verdifulle blomsterenger i Oslo.

Den beste måten å ivareta ei gammel artsrik eng på, er å følge opp den tradisjonelle driftsformen, uten gjødsel og med sein slått. Dette gjør man ved å slå enga med ljå.

Monark stiller med utstyr og noe å bite i.

Oppmøte på Ulsrud T-banestasjon.

Arrangører

Monark Miljøvern og bevaring av naturmangfold


Personvern - Oslo kommunes nettsider