• Forsiden
  • Bli kjent med din venn elvemuslingen!
Omvisning

Bli kjent med din venn elvemuslingen!

Illustrasjonstegning av en glad elvemusling
Illustrasjon:Jenny Jordahl
  • Søndag 5. mai 2019
    Kl. 12.00 - 15.00

  • Besøkssenter våtmark Oslo, avdeling Østensjøvannet

  • Gratis

Den fantastiske elvemuslingen bor i flere av Oslos elver. Kom og se elvemuslinger og lær hvorfor du ikke får plukke dem!

Denne dagen får du muligheten til å lære mer om den unike naturen som finnes i området til. Denne dagen blir det et spesielt fokus på elvemuslingen, som renser 50 liter vann i døgnet! Larvene haiker rundt på ørret eller laks før de slår seg til ro på bunnen av vannet.

Det blir aktiviteter som passer for både store og små, og en spennende innendørs utstilling.

Østensjøvannet med sitt varierte natur- og kulturlandskap fremstår som en blågrønn oase i Oslo. Området er et av Oslos viktigste rekreasjonsområder og brukes som ”klasserom” for både barnehager, skoleklasser og universitetsmiljøer.

Besøkssenter våtmark har også åpent fra 12.00-15.00 hver søndag fra april til oktober (utenom juli). Besøkssenteret ligger ved Havnehagan friluftsbarnehage på Bakkehavn.

Arrangører

Sabima - Besøkssenter våtmark Oslo


Personvern - Oslo kommunes nettsider