Åpen dag

Bli kjent med ålegrasenga!

Undervannsbilde av ålegras og fisker
Foto: Jonas Thormar
  • Søndag 25. august 2019
    Kl. 12.00 - 15.00

  • Lilløyplassen

  • Gratis

På grunnene i Oslofjorden finnes undervannsenger av ålegras, som er gjemmested og matfat for et stort mangfold av marine arter. Denne dagen får du muligheten til å ta dem nærmere i øyesyn.

Sabima og Besøkssenter Våtmark Oslo står for undervisning i strandkanten og morsomme ålegrasaktiviteter.

Du vil kunne se stankelbeinkrabber, sjøanemoner, kysttorskbarn, nålefisker, sjøørret og en rekke andre spennende arter, og vil i løpet av dagen bli en ekspert på ålegras som du kanskje ikke visste så mye om fra før.

Ålegraset danner tette undervannsenger på myke mudder- og sandbunner langs kysten vår. De lange, smale bladene gir overflater å feste seg på og mellomrom å gjemme seg i.

I tillegg er ålegrasenga viktig for mennesker! Den fanger CO2 og lagrer enorme mengder karbon, den demper bølger og den holder sand og mudder på plass med røttene sine.

Arrangører

Sabima - Besøkssenter Våtmark Oslo


Personvern - Oslo kommunes nettsider