• Forsiden
  • Biomangfold i byplanleggingen
Seminar

Biomangfold i byplanleggingen

Benker og planter i Møllergata
Foto: Didrick Stenersen / VisitOSLO
  • Onsdag 19. juni 2019
    Kl. 09.00 - 15.00

  • Ingeniørenes Hus

  • Ikke oppgitt

Foto: Didrick Stenersen / VisitOSLO
Hvordan kan vi bidra til en grønn og levende by gjennom å ta inn biomangfold som et viktig premiss i byplanleggingen? Bli med å diskuter svaret.

Slaget om biomangfoldet står ikke bare i nasjonalparkene. All menneskelig arealbruk påvirker biomangfoldet og vår arealbruk er den viktigste årsaken til redusert biomangfold i dag. Hvordan kan byene endre sin rolle fra å ødelegge biomangfoldet til å styrke det gjennom å bringe biomangfoldet inn i byplanleggingen på en bevisst og systematisk måte?

Arrangører

Tekna - Vannforeningen - ByBi - Oslo kommune

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider