Arrangementet er avsluttet
Oppdatert 31. januar 2019
Konferanse

BEST-konferansen 2019

Vippa på Vippetangen med stort veggmaleri sett fra vannet
Foto: Oslo Region Alliance
Avsluttet
Foto: Oslo Region Alliance
BEST2019 viser frem en samlet region i miljø- og klimaarbeidet og stiller spørsmål om hvordan vi kan bli bedre som en bærekraftig region i Europa?

BEST-konferansen er Osloregionens årlige møteplass. BEST2019 vil være kick-off for Osloregionens program for miljøhovedstadsåret. Du får vite hvordan Osloregionen samarbeider i gjennomføring av miljø- og klimapolitikk.

Osloregionen skal i 2019:

  • få frem de gode historiene om miljø og klima fra hele regionen
  • presentere gode løsninger og konkrete saker
  • synliggjøre resultater av miljø- og klimaarbeidet
  • bidra til erfaringsutveksling og læring som har langsiktig effekt
  • skape en felles identitet for en bærekraftig region

Samarbeidsalliansen Osloregionen er et strategisk samarbeid mellom ca 80 kommuner og 5 fylkeskommuner (Oppland, Hedmark, Akershus, Østfold, Buskerud) på Østlandet. Alliansens mål er å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Strategiene for å nå målet kan deles i to:

  1. Gjøre Osloregionen bedre, ved å påvirke ulike faktorer som gjør Osloregionen både konkurransekraftig og bærekraftig.
  2. Gjøre Osloregionen bedre kjent, profilere og markedsføre Osloregionen, nasjonalt og internasjonalt.

Arrangementet finnes også på Facebook.

Arrangører

Samarbeidsalliansen Osloregionen

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider