• Forsiden
  • Årskonferanse for Miljørettet folkehelsearbeid
Arrangementet er avsluttet
Oppdatert 31. januar 2019
Konferanse

Årskonferanse for Miljørettet folkehelsearbeid

Foto: Kjetil Røkeberg Andersen
Avsluttet
  • 9.-10. mai 2019

  • Clarion Hotel The Hub

    Se kartvisning
  • Mer info kommer

Foto: Kjetil Røkeberg Andersen
Oslo kommune er vertskap for den årlige konferansen for helse og miljø som arrangeres av NEMFO. Tema for årskonferansen i 2019 er byutvikling og fortetting i et samfunns- og folkehelseperspektiv.

Miljørettet helsevern favner bredt og omfatter innbyggernes miljø og omgivelser i alle livsfaser og de fleste områder i livet.

Formålet med konferansen er å øke kompetansen om miljø og helsefaglige spørsmål, samt legge til rette for erfaringsutveksling og samhandling mellom ulike forvaltningsnivåer.

Målgruppen for konferansen er:

  • Ansatte i kommunal, offentlig og privat sektor som arbeider med miljørettet helsevern og folkehelse.
  • Personer med interesse for miljø og helse, by og stedsutvikling og folkehelsefeltet.
  • Faginstanser som Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Statens Strålevern samt politiske aktører på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Følg med på konferansens nettside for løpende oppdateringer.

Arrangører

Nettverk for miljørettet folhelsearbeid (NEMFO)

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider