• Forsiden
  • Årskonferanse for Miljørettet folkehelsearbeid
Konferanse

Årskonferanse for Miljørettet folkehelsearbeid

Foto: Kjetil Røkeberg Andersen
  • 9.–10. mai 2019

  • Clarion Hotel The Hub, Biskop Gunnerusgt 3, 0106 Oslo

  • Mer info kommer

Oslo kommune er vertskap for den årlige konferansen for helse og miljø som arrangeres av NEMFO. Tema for årskonferansen i 2019 er byutvikling og fortetting i et samfunns- og folkehelseperspektiv.

Miljørettet helsevern favner bredt og omfatter innbyggernes miljø og omgivelser i alle livsfaser og de fleste områder i livet.

Formålet med konferansen er å øke kompetansen om miljø og helsefaglige spørsmål, samt legge til rette for erfaringsutveksling og samhandling mellom ulike forvaltningsnivåer.

Målgruppen for konferansen er:

  • Ansatte i kommunal, offentlig og privat sektor som arbeider med miljørettet helsevern og folkehelse.
  • Personer med interesse for miljø og helse, by og stedsutvikling og folkehelsefeltet.
  • Faginstanser som Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Statens Strålevern samt politiske aktører på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Følg med på konferansens nettside for løpende oppdateringer.

Arrangører

Nettverk for miljørettet folhelsearbeid (NEMFO)


Personvern - Oslo kommunes nettsider