Åpen gård: opplev Grutens soppfarm | Oslo europeisk miljøhovedstad 2019
  • Forsiden
  • Åpen gård: opplev Grutens soppfarm
Publisert: 21.09.2018 - Kl. 08.12
Åpen dag

Åpen gård: opplev Grutens soppfarm

To containere med sopp-illustrasjon
Foto: Victor Paiam
  • 5. juni 2019
    Kl. 17.00 - 20.00

  • Vollebekk fabrikker

  • Gratis

Se hvordan Gruten soppfarm på Vollebekk dyrker østerssopp på byens kaffegrut.

På verdens miljødag inviterer Gruten til åpen gård og omvisning av østerssoppfarmen på Vollebekk. Det blir stand med info og mulighet til å kjøpe østerssopp direkte fra gården og dyrkesett for hjemmedyrking. Du får også mulighet til omvisning i containerfarmen, med en unik mulighet til å se hvordan østerssopp dyrkes frem på kaffegrut.

To omvisninger settes opp, klokken 18:00 og klokken 19. Hver omvisning vil ta rundt 30 minutter. Begrenset med antall personer per gruppe, første mann til mølla prinsippet gjelder.

I forkant av arrangementet opprettes det et Facebookarrangement med nærmere informasjon og hvor det kan komme mindre endringer til programmet.

Arrangører

Gruten AS

Personvern - Oslo kommunes nettsider