Seminar

AkerselvaAkademiet

Nedre Akerselva ved DOGA
Foto: Tord Baklund / VisitOSLO
  • Oktober 2019

  • Avantor, Nydalen

  • Gratis

AkerselvaAkademiet er en populærvitenskapelig forelesningsserie som vil presentere Akerselvas miljøtilstand, utvikling, og trusler i fortid og nåtid. Dette er den tredje av fire forelesninger.

Gjennom en serie på fire forelesninger vil forskningsinstituttet NIVA, Bymiljøetaten i Oslo kommune og eiendomsselskapet Avantor la allmennheten å få ta del av den seneste kunnskapen om Akerselva.Les mer om Akerselvaakademiet og innholdet for hver enkelt forelesning på NIVA sine nettsider.

Arrangører

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) - Bymiljøetaten - Avantor AS


Personvern - Oslo kommunes nettsider