• Forsiden
  • AkerselvaAkademiet: De stygge kjemikalieutslippene
Arrangementet er avsluttet
Oppdatert 15. mars 2019
Foredrag

AkerselvaAkademiet: De stygge kjemikalieutslippene

Nedre Akerselva ved DOGA
Foto: Tord Baklund / VisitOSLO
Avsluttet
Foto: Tord Baklund / VisitOSLO
AkerselvaAkademiet vil gjennom fire populærvitenskapelige kveldsforelesninger og to elvevandringer presentere Akerselvas miljøtilstand, utvikling, og trusler i fortid og nåtid. Dette er det andre av fire arrangementer.

Temaet denne gang er: De stygge kjemikalieutslippene i Akerselva – hva skjedde og hvordan gikk det med livet i «ælva»?

Bakgrunn

Akerselva er Oslos signaturelv med stor betydning for byens egen befolkning og tilreiste besøkende fra Norge og internasjonalt. Historisk sett var Akerselva sentral som en økonomisk motor for Oslo og Norges økonomiske utvikling, særlig på 1800-tallet. Den norske vannkraftbaserte industrien hadde sin vugge langsmed Akerselva, den var viktig for fløtning av trevirke og ble også brukt som transportåre for kloakk og søppel.

Etter som industrien forsvant og økonomien allment forbedret seg, har Akerselvas betydelse endret seg radikalt. I 2019 er det 30 år siden Akerselva Miljøpark ble etablert av daværende miljøminister Sissel Rønbeck». I dag er Akerselvas største verdi for byens befolkning og besøkende som en blågrønn rekreasjonsressurs.

Mange spør seg hvordan miljøtilstanden i Akerselva tilstanden er i dag, hvordan den har utviklet seg over tid, hvilke trusler som er eliminert, hvilke som fortsatt finnes, om det er nye trusler på gang, og hva man selv kan gjøre for å bidra til at Akerselvas miljøtilstand forblir god eller helst blir enda bedre.

Gjennom AkerselvaAkademiet vil allmennheten få ta del av den seneste kunnskapen og stille spørsmål omkring denne. Eksperter fra NIVA, Bymiljøetaten, men også andre aktører og etater, vil bidra inn med fagkompetanse.

Les mer om Akerselvaakademiet og innholdet for hver enkelt forelesning på NIVA sine nettsider.

Arrangementet finnes også på Facebook.

Arrangører

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) - Bymiljøetaten - Avantor AS - Oslo Elveforum

Flere arrangementerPersonvern - Oslo kommunes nettsider