Om miljøhovedstaden

Gå ut i Oslos gater, parker, langs elvene, i marka, på øyene – lukk øynene og bare lytt! Da kan du faktisk høre hvorfor Oslo ble kåret til europeisk miljøhovedstad i 2019.

I miljøhovedstadåret vil vi inspirere folk i byen vår til å oppleve Oslo med en ny sans ­­– for Oslo forandrer seg så raskt at du kan høre det!

Disse lydene forteller hvorfor Oslo ble miljøhovedstad

Øret fanger dem ikke alltid opp lenger, bilene du må passe deg for når du skal krysse gata. 22 prosent av privatbilene i Oslo er nå nesten lydløse elektriske eller plug-in-hybrider. Ettersom fossilbilene fases ut, endres lyden av byen vår. Nye lyder får plass: Trærne som rasler, humla som suser, ungene som leker. Det er en av grunnene til at Oslo ble kåret til europeisk miljøhovedstad.

Stadig flere i Oslo kan høre vannet sildre der de bor! Oslo har nemlig åpnet opp mer enn 3000 meter med elveløp som ble lagt i rør da byen vokste. Det gjør at byen tåler mer nedbør i kjølvannet av klimaendringer, og gir samtidig nye væresteder for folk, planter og dyr. Det er en av grunnene at vi vant.

Nå kan du høre lyden badeplask i fjorden året rundt i Oslo. For få år siden var vannet i elver og fjord så forurenset at det ikke var trygt. Sånn er det ikke lenger. Det er en av grunnene til at vi vant.

Lyden av badeplask i fjorden er en av mange lyder - som sammen er lyden av Oslo. Foto: Thomas Johannessen

Lyden av trikken er lyden Oslofolk som velger å reise sammen istedenfor hver for seg. Av at 2 av 3 reiser i hovedstaden skjer kollektivt, med sykkel eller til fots. Det er en av grunnene til at vi vant.

Når det rasler av småkryp i buskene eller suser i trekronene – hva hører du da? Det er lyden av det rikeste artsmangfoldet i hele Norge, som vi har klart å bevare gjennom årtier med intens byutvikling. Oslo er nemlig den kommunen i hele Norge med fleste plante- og dyrearter. Det er en av grunnene til at vi vant.

Og hva hører du egentlig når avfallsbilen skramler nedover gaten? Du hører lyden av ekte verditransport! Oslo har nemlig lyktes med å gjøre avfall til ressurser. Plast blir til nye plastprodukter, matavfall blir til biogass og biogjødsel, mens restavfall blir til ny energi i form av fjernvarme. Det er en av grunnene til at vi vant.

Når du hører Osloborgere stelle i hagen, så hører du faktisk lyden av ekte kretsløp! For når hageavfallet leveres til kommunens mottak, blir det til ny jord til de samme hagene. Det er en av grunnene til at vi vant.

Noen lyder er heftigere for øret, men de forteller også om en by som endrer seg til det bedre. For hva hører du egentlig når det hamres og bankes overalt? Du hører lyden av bygg som tåler fremtidens krav, av byggeplasser med ambisjoner om å bli fossilfrie, av en kommune og en byggebransje som vil gå fremover i fellesskap.

Lyden av engasjement

Lyden av engasjement er også lyden av Oslo. Alle de sterke stemmene som gjennom tiår har tatt til orde for modig og grønn endring – i rådhuset, i skoler, i byens hjem, på arbeidsplasser, i styrerom. Det er en av de viktigste grunnene til at vi vant!

Nå lytter verden til Oslo. Som europeisk miljøhovedstad har Oslo fått i oppgave av EU å være en rollemodell for andre byer, og vise frem våre løsninger. Samtidig lytter vi til verden.

For det er i byene de største klima- og miljøutfordringene skapes. Derfor må byer vokse smart. Men det er også her løsningene finnes. Og gjennom å samarbeide og lytte til hverandre kan verdens byer nå sine mål raskere – og bli grønne, fremtidsrettede byer som er gode å bo i for alle.

Du kan lese mer om hvordan Oslo jobber med miljø og klima på Oslo kommunes nettsider

Slik ble Oslo kåret til miljøhovedstad

Derfor vant Oslo

Bli med på dugnad!

Kommunen står selv for under 10 prosent av klimagassutslippene i Oslo. Derfor trenger vi at hele byen blir med for å få ned utslippene – for å nå målet om 95 prosent kutt innen 2030.

Vi må også løfte sammen om vi skal redusere overforbruket av ressurser, gjenbruke mer, jobbe mer sirkulært, hindre mer plast fra å havne i fjorden og bevare grønne friområder og det biologiske mangfoldet i byen vår.

Miljøhovedstadsåret handler derfor om å mobilisere, inspirere og spre kunnskap for å øke takten i den grønne omstillingen av byen.

Samskaping er et nøkkelord: Vi har invitert byens kunnskapsinstitusjoner, næringsliv og grasrotorganisasjoner til å bli samarbeidspartnere og delta med aktiviteter i det offisielle programmet.

Her finner du en alfabetisk oversikt over samarbeidspartnere og støttespillere for Oslo europeisk miljøhovedstad

Dette skjer i miljøhovedstadsåretPersonvern - Oslo kommunes nettsider