Om miljøhovedstaden

EU kåret Oslo til europeisk miljøhovedstad i 2019. Se hvorfor her.

At Oslo er europeisk miljøhovedstad viser at vi er en av Europas mest ambisiøse og handlekraftige byer innen miljø og klima.

Løsninger og resultater

Oslo vant konkurransen mot 13 andre europeisk byer fordi vi kan vise til noen av de beste resultatene og løsningene for en mer klima- og miljøvennlig by.

Søkerbyene konkurrerte i 12 kategorier, blant annet arbeidet for å redusere klimautslipp, bedre vann- og luftkvalitet, miljøinnovasjon, øke tilgang til grøntarealer, sikre biologisk mangfold og tilrettelegge for syklende og gående.

Oslo skåret høyest i hele 8 av 12 konkurransekategorier.

I begrunnelsen peker juryen på helheten i Oslos byutviklingsarbeid, altså at klima og miljø går som en rød tråd gjennom alle politikkområder i byen vår – fra folkehelse til integrering.

At målet til syvende og sist er en by for alle, som fremmer livskvalitet og setter menneskene først. Vurderingen er basert på utviklingen i byen de siste fem til ti årene, status i dag, og planer framover. Les hele Oslos søknad, den tekniske vurderingen og juryens begrunnelse på EU-kommisjonens nettsider.

Bilde av en jente jobber paradis, miljøstasjon, gutt som hopper i vannet, buss, skigåer satt sammen til en bildecollage
Avfallshåndtering, åpning av elver som tidligere lå i rør og satsning på kollektivtransport er noen av årsakene til at Oslo er miljøhovedstad. Foto: Bildecollage/Oslo kommune

Du kan lese mer om hvordan Oslo jobber med miljø og klima på Oslo kommunes nettsiderHele Oslos år

At Oslo vant er et resultat av et langsiktig arbeid og bred oppslutning om ambisiøse mål for byutviklingen. Det er også et resultat av at Oslo har et innovativt næringsliv som ønsker det grønne skiftet velkommen, et bredt spekter av grasrotorganisasjoner som engasjerer befolkningen og solide kunnskapsmiljøer som leverer nye løsninger og driver oss stadig fremover.

Godt samarbeid med statlige myndigheter og med gode naboer i Osloregionen har også vært avgjørende for å lykkes. Sist men ikke minst: Oslo har engasjert innbyggerne som med sine hverdagsvalg bidrar til viktig endring i byen.

Derfor er miljøhovedstadsåret ikke bare Oslo kommunes år, men hele Oslos år.


Resultater som teller

Nå er det opp til oss å bruke muligheten vi har fått. Målet vårt er at året som miljøhovedstad skal føre til konkrete miljø- og klimaresultater.

Kommunen selv står for under 10 prosent av klimautslippene i Oslo. Derfor trenger vi at hele byen blir med for å få ned utslippene. Vi må også løfte sammen om vi skal redusere overforbruket av ressurser, gjenbruke mer, jobbe sirkulært med ressurser, hindre mer plast fra å havne i fjorden og bevare grønne friområder og det biologiske mangfoldet i byen vår.

Derfor vil miljøhovedstadsåret i stor grad handle om å inspirere, engasjere og mobilisere hele Oslo til å bli med å øke takten i det grønne skiftet og rigge byen for grønn vekst – med blant annet et bredt spekter av arrangementer som verktøy.

Samskaping er et nøkkelord: Vi har invitert byens kunnskapsinstitusjoner, næringsliv og grasrotorganisasjoner til å bli samarbeidspartnere og delta med aktiviteter i det offisielle programmet.

Dette skjer i miljøhovedstadsåret.

Foto: Clare Keogh/Europakommisjonen

Oslo som rollemodell

Gjennom å kåre Oslo til europeisk miljøhovedstad, har EU gitt byen en viktig oppgave også internasjonalt: Vi skal være rollemodeller for andre byer. Det er byene som står for de største utslippene og forårsaker størst press på ressurser og miljø. Derfor må byer vokse smart.

Oslo er liten nok til å teste ut nye, grønne løsninger, men samtidig stor nok til at våre løsninger kan oppskaleres til større byer. I 2019 skal vi invitere verden til Oslo – for å tenke høyt om fremtiden. Sammen skal vi skape trygge, inkluderende og grønne byer.


Mer informasjon om miljøhovedstaden:Personvern - Oslo kommunes nettsider