Om miljøhovedstaden | Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

Om miljøhovedstaden

EU har kåret Oslo til europeisk miljøhovedstad i 2019. Dette betyr at Oslo er en av Europas mest ambisiøse og handlekraftige byer innen miljø og klima, og viser at vi har tatt på oss ledertrøyen i den grønne omstillingen.
Liten gutt ser ned på en bekk med flyvende fugler i lufta foran en leilighetsblokk.
Foto: Clare Keogh/Europakommisjonen

Om konkurransen

Oslo konkurrerte mot 13 nominerte europeiske byer. Konkurransen var innenfor tolv ulike kategorier, som å redusere klimautslipp, arbeidet for vann- og luftkvalitet, miljøinnovasjon, tilgang på grøntarealer, biologisk mangfold og tilrettelegging for syklende og gående. Oslo skåret høyest i hele åtte av de tolv konkurransekategoriene.

I begrunnelsen peker juryen på helheten i Oslos byutviklingsarbeid, altså at klima og miljø går som en rød tråd gjennom alle politikkområder i byen vår – fra folkehelse til integrering. At målet til syvende og sist er en by for alle, som fremmer livskvalitet og setter menneskene først. Vurderingen er basert på utviklingen i byen de siste fem til ti årene, status i dag, og planer framover. Juryen vektla også hvordan Oslo planla å benytte året som miljøhovedstad.

Les hele Oslos søknad, den tekniske vurderingen og juryens begrunnelse på EU-kommisjonens nettsider


Resultater som teller

Nå er det opp til oss å bruke muligheten vi har fått. Målet vårt er at året som miljøhovedstad skal føre til konkrete miljø- og klimaresultater.

Kommunen står selv for under ti prosent av klimautslippene i Oslo. Sammen skal vi redusere overforbruket av ressurser, hindre plast fra å havne i fjorden, bevare grønne friområder og det biologiske mangfoldet i byen vår, og legge til rette for en sunn livsstil i en sunn by.

Miljøhovedstadsåret skal mobilisere, inspirere og spre kunnskap for å øke takten i den grønne omstillingen i Oslo – med blant annet et bredt spekter av arrangementer som verktøy.

Vi har invitert byens kunnskapsinstitusjoner, næringsliv og grasrotorganisasjoner til å bli samarbeidspartnere og delta med aktiviteter i det offisielle programmet.

Dette skjer i miljøhovedstadsåret

Oslo som rollemodell

Gjennom å kåre Oslo til europeisk miljøhovedstad, har EU gitt byen en viktig oppgave også internasjonalt: Vi skal være rollemodeller for andre byer. Det er byene som står for de største utslippene og forårsaker størst press på ressurser og miljø. Derfor må byer vokse smart.

Oslo er liten nok til å teste ut nye, grønne løsninger, men samtidig stor nok til at våre løsninger kan oppskaleres til større byer. I 2019 skal vi invitere verden til Oslo – for å tenke høyt om fremtiden. Sammen skal vi skape trygge, inkluderende og grønne byer.

4. januar 2019 åpner miljøhovedstadsåret offisielt.

I løpet av høsten 2018 bygger vi ut denne siden med omfattende informasjon om miljø- og klimatiltakene som sikret Oslo tittelen Oslo europeisk miljøhovedstad.


Personvern - Oslo kommunes nettsider