Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 | Bli samarbeidspartner

Bli samarbeidspartner

Miljøhovedstadsåret 2019 er ikke Oslo kommunes år, det er hele Oslo bys år. Derfor inviterer vi byens næringsliv, organisasjoner og kunnskapsmiljøer til å bli støttespillere og samarbeidspartnere.
Barn og voksne blåser store såpebobler
Foto: Clare Keogh/Europakommisjonen

Hvorfor bli støttespiller?

Støttespillere bidrar ikke med egne aktiviteter i 2019, men stiller seg bak miljøhovedstadsårets programerklæring. Listen over virksomheter som signerer programerklæringen vil bli publisert her på vår nettside og delt i trykte publikasjoner.

Vi inviterer våre støttespillere til å fremsnakke målene i programerklæringen, spre informasjon om alt som skal skje i miljøhovedstadsåret gjennom egne kanaler og bidra til å inspirere og mobilisere til det grønne skiftet.

Hvorfor bli samarbeidspartner?

Som samarbeidspartner stiller du deg bak miljøhovedstadsårets mål gjennom å signere vår programerklæring – et felles veikart for hva vi vil med miljøhovedstadsåret. Du bidrar også med en egen aktivitet eller et arrangement, som blir en del av det offisielle programmet i 2019. Samarbeidspartnerne inviteres til å ha en aktiv og berikende rolle i miljøhovedstadsåret.

Alfabetisk liste over miljøhovedstadens samarbeidspartnere og støttespillere (PDF 0,4MB)

Alle godkjente arrangementer vil få rett til å bruke vår offisielle logo og får tilgang til grafisk profilmateriell, og vil nyte godt av den sentrale markedsføringen av miljøhovedstadsåret. Alle samarbeidspartnere blir del av et ressursnettverk, som vil bli invitert til nyttige nettverkssamlinger. Nettverkssamlingene inneholder temaer som grønne arrangementer, hvordan å sikre lik deltakelse for alle (universell utforming) og profilering av arrangementer i sosiale medier og i pressen står på agendaen.

Våre samarbeidspartnere vil spille en avgjørende rolle for å gjøre Oslos år som miljøhovedstad til et år som begeistrer, engasjerer og mobiliserer – og som til syvende og sist bidrar til å øke oppslutningen om det grønne skiftet.

Hva skal til for å søke

For å bli samarbeidspartner, må du søke om å få med din aktivitet inn i det offisielle programmet for 2019, og samtidig signere vår programerklæring.

Det er også mulig å bli støttespiller uten å bidra med en aktivitet, ved å signere vår programerklæring.

Programerklæring for Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 (PDF 0,1MB)

Hvem kan bidra?

Organisasjoner, næringsliv og kunnskapsmiljøer som ønsker å samarbeide med miljøhovedstadens sekretariat om å skape et innholdsrikt og engasjerende program. Det er fullt mulig å gå sammen med andre og foreslå en felles aktivitet. Vi ber dere i så fall oppgi én hovedkontaktperson for aktiviteten.

Hva kan du bidra med?

Vi ønsker å fylle programmet med aktiviteter som kan nå ut til et bredt spekter av målgrupper:

 • Oslofolk i alle aldre, i alle bydeler
 • Lokale, nasjonale og internasjonale fagmiljøer og forskere innen klima, miljø og byutvikling.
 • Delegasjoner fra andre europeiske byer
 • Næringsliv i inn- og utland

Alle skal kunne finne noe interessant og berikende på programmet.

Eksempler på aktiviteter er: festival, kampanje, konferanse, konsert, kurs, møte, seminar, tur eller åpent hus. Bare fantasien setter grenser, vi utfordrer dere til å være kreative.

Kriterier for vurdering av kvalitet

Alle aktiviteter må ha en nytteverdi for miljøhovedstadsåret, rene kommersielle aktiviteter vil derfor ikke få en plass i det offisielle programmet. Det er et mål at hoveddelen av aktivitetene er åpne og gratis.

Sekretariatet forbeholder seg retten til å velge ut aktiviteter som bidrar til å nå målene for miljøhovedstadsåret, sikrer tematisk bredde og at vi involverer alle målgrupper og hele byen.

Tips før du sender søknaden

Søknaden må svare på disse spørsmålene:

 • Hvorfor ønsker din organisasjon å signere programerklæringen?
 • Hva ønsker dere å bidra med?
 • Hvilket av våre fire temaer føler dere passer aktiviteten best?
 • Kort beskrivelse av aktivitet (vedlegg kan også lastes opp)
 • Hvem er målgruppen for aktiviteten?
 • Når skal aktiviteten gjennomføres?
 • Samarbeider dere med flere organisasjoner om aktiviteten? Hvis ja, oppgi navn på disse.

Se alle spørsmålene i søknadsskjemaet i utskriftsvennlig versjon (PDF 0,3MB)


Før du skriver søknaden, tenk over følgende:

 • Hvilket av miljøhovedstadens mål vil din aktivitet bidra til å styrke?
 • Hvordan kan din aktivitet bidra til å fremme din organisasjons grønne mål?
 • Hva skal til for at din aktivitet vil engasjere den definerte målgruppen?
 • Hva må til for at din aktivitet er gjennomførbar?
 • Er det noen du kan samarbeide med for å gjøre aktiviteten enda bedre?

Frist for å søke

Vi behandler søknader løpende.

Slik søker du

Fyll ut det elektroniske søknadsskjemaet for å bli samarbeidspartner eller støttespiller i Oslo europeisk miljøhovedstad 2019:

Gå til søknadskjemaet

(Krever innlogging via MinSide)Personvern - Oslo kommunes nettsider