Nærbilde av mann, Aleksander Jørgenrud, som ser rett inn i kamera

Folk i næringslivet

Solkongen

– I Asko setter vi oss ambisiøse mål – og gjennomfører, sier Aleksander Jørgenrud. Han står på taket av Oslos største solcellepark, og håper han snart ser flere solcelle-blå tak i Oslo.

Hovedkontoret og lageret til Asko i Oslo består av to store bygninger som, i likhet med nesten alle kontor- og lagerbygg, har flatt tak. For fire år siden begynte ledelsen i Asko å fundere på hvordan de kunne utnytte så mange «døde» kvadratmeter på en fornuftig måte, som både sparer penger og miljø.

– Vi har gått i front når det gjelder solcelle fordi vi ønsker å være en miljøpådriver, og vise at det går an å tenke miljøvennlige løsninger i det private næringslivet også. Vi er så heldige å ha en brennende engasjert styreleder og eier som har satt store klimamål for bedriften. Solcellepanelene er faktisk bare første del av denne planen, forteller Aleksander Jørgenrud, som er økonomisjef i Asko.

Bilde av en mann, Aleksander Jørgensrud, som står på et tak fullt av solcellepanel
Solcellene skaper ikke like mye energi om vinteren, fordi snøen dekker dem til. Samtidig bidrar solcellene til å regulere snømengden på taket. Foto: Hampus Lundgren

Fakta Askos solcelletak

Solceller under snøen

Nå ligger 15 000 kvadratmeter med solcellepanel på taket og skaper nok energi til å drive den flere tusen kvadratmeter store kjøle- og fryseboksen som lageret faktisk er, i tillegg til mange av truckene i lageret som også går på strøm.

Nærbilde av solcellepanel dekke av delvis av snø
Gode forhold i Norge: Solcellene produserer mest strøm når det er kjølig og lysforholdene er gode. En vanlig norsk sommer har begge deler. Foto: Hampus Lundgren

Akkurat nå har snøen lagt seg på solcellepanelene og skygger for sola. Det betyr at det ikke skapes like mye energi om vinteren som om sommeren. Men, snøen er ikke lenger den potensielle faren som det var. For man kan jo ikke måke et tak med solcellepaneler.

– Gamle tak tåler jo ikke tyngden av så mye snø som kan komme en snørik vinter på Østlandet. Men, med den nye vektvokter-teknologien, reguleres snømengden effektivt. Blir det for mye snø, reverseres strømmen slik at solcellepanelene blir varme og smelter all snøen. Etter at vi fikk denne snøsmeltefunksjonen kan man uten problemer legge solcellepaneler på gamle tak også, forteller Aleksander.

Selv om det ikke produseres så mye strøm akkurat nå, passer det rytmen til Asko. For det er om sommeren at strømforbruket skyter i været. Når det er pluss 30 grader ute, er det energikrevende å holde temperaturen på minus 20 inne i den 2500 kvadratmeter store fryseboksen. Særlig når det kjører trucker inn og ut hele tiden med varer. Da er det godt å være selvforsynt med strøm.

Inne i et lagerbygg med to trucker som kommer kjørende imot
Det er energikrevende å holde en innetemperatur på minus 20 grader i et 2500 kvadratmeter stort lager. Foto: Hampus Lundgren

Gode lysforhold i Oslo

Resten av Europa ligger langt foran oss når det gjelder bruk av solcelle. I Norge er det ennå ikke blitt like vanlig. Og det er egentlig rart, for forholdene i Norge er ganske gode for solceller. De produserer nemlig mest strøm når det er kjølig og lysforholdene er gode. Og en vanlig norsk sommer har begge deler.

– I dag er det få som krangler på at det er regler for universell utforming av bygg. Jeg mener at det samme bør bli regelen for miljøtiltak, som for eksempel solcellepaneler på taket. Derfor er det veldig gøy at Oslo er miljøhovedstad i år. Nå må vi vise at vi fortjener det, understreker han.

Bilde av en mann, Aleksander Jørgenrud, som står og ser oppover hyllene inne i et lagerbygg
– Vi har gått i front når det gjelder solcelle fordi vi ønsker å være en miljøpådriver i det private næringslivet, sier Aleksander Jørgenrud. Foto: Hampus Lundgren

På parkeringsplassen foran Asko står det uvanlig mange elbiler. Aleksander forteller at miljøengasjementet i bedriften også smitter over på de ansatte.

– Vi har et fond som støtte tiltak for å få ned det personlige forbruket også. Blant annet kan man søke om tilskudd til varmepumpe, elbil og reisekort.


Store miljømål

Solcellepanelene var bare første skritt på veien til å bli selvforsynt med elektrisitet. Andre skrittet ble tatt i mars 2018, da Asko åpnet sitt eget vindkraftanlegg i Rogaland. Dette anlegge skal produsere 2/3 av det rene energibehovet til Askos anlegg over hele Norge, mens solceller dekker resten. Nå er det å elektrifisere transporten som er neste skritt.

For to år siden kjøpte Asko Norges første el-lastebil. Målet er at alle Askos cirka 600 lastebiler innen 2026 skal gå på strøm eller hydrogen. Men, målet om utslippsfri transport fordrer at de store lastebil-produsentene kommer på banen. Aleksander er optimistisk:

– Det skjer noe i dette markedet også. Teknologien finnes jo, så det skjer før eller siden. Tenk hvor mye dette vil bidra til en renere luft og bedre klima i Oslo. I Oslo kjører vi varer til butikker i hele byen, og el-lastebiler er jo perfekt til akkurat dette.

Nærbilde av en mann, Aleksander Jørgensrud, som ser skrått forbi kamera
Smitteeffekt: Solcellene var et første skritt til en mer miljøvennlig drift. Asko kjøpte også Norges første el-lastebil i 2016. Foto: Hampus Lundgren

Utskifting av hele lastebilparken vil også få stor betydning nasjonalt.

– Våre lastebiler kjører faktisk jorda rundt hver dag regnet i kilometer, så når vi kan gjøre dette med elektrisitet eller hydrogen istedenfor diesel vil det gi en enorm miljøgevinst, sier Aleksander.Personvern - Oslo kommunes nettsider