Heidi Neilson hos Yilport i Sydhavna.

Folk i kommunen

Miljøsjefen

Heidi Neilson er miljøsjefen i Oslo Havn som er sikker på at hun en dag kommer til å bli overflødig i jobben sin. Da skal hun finne seg en ny bedrift med miljøutfordringer å jobbe i.

- I Oslo Havn har vi en ambisiøs, men helt realistisk målsetning, om å bli verdens første utslippsfrie havn. Vi har en fordel sammenliknet med mange andre havnebyer fordi vi både har økonomien og politisk støtte til å gjennomføre planene og ambisjonene våre.

Heidi føler et stort ansvar for å lykkes. Hvis vi får det til i Oslo, vil andre også se at det er mulig. Men hvis ikke vi får det til, derimot, er det trolig ingen andre som vil klare det heller, nettopp fordi vi i Oslo har så gode forutsetninger for å lykkes.

Om Oslo Havn

Arbeidet må gjøres nå

Heidi er utdannet geograf og med en fortid i Regnskogfondet og Miljøagentene er miljøengasjementet åpenbart sterkt. Hun er nysgjerrig, kunnskapsrik og målbevisst. Hun svarer uten å nøle at hun er optimist i forhold til miljøarbeidet i Oslo Havn. Men hun er også opptatt av at arbeidet må gjøres nå, at vi ikke har tid til å nøle eller vente, for da skaper vi en verden vi ikke vil gi videre til barna våre.

- Jentene mine pleier å spørre meg hva jeg egentlig driver med nede i havna? I havna jobber jeg og mange andre for at Oslo skal bli en bedre by å bo i, at det skal bli renere vann i fjorden, at vi skal ta vare på livet både på land og i vann og at vi skal ha ren byluft å puste inn, svarer jeg da.

Heidi Neilson på trafikksentralen i Sydhavna sammen med kollegaene Rube Aarseth (trafikkinspektør) og Jens Petter Christensen (trafikksjef).
Heidi på trafikksentralen i Sydhavna sammen med kollegaene Rune Aarseth (trafikkinspektør) og Jens Petter Christensen (trafikksjef). Foto: Oslo Havn

En god dag på jobben

Heidi sier selv at hun er dårlig på small talk. Hun er for utålmodig til det. Hun liker å gå rett på sak og snakke om det som er viktig. En dag på jobb sammen med Heidi i Sydhavna bekrefter den påstanden. Samtalene hun har med kolleger og kunder handler om hva man jobber med og hvilke behov man har akkurat nå, hvilke utfordringer man står overfor og hva man ønsker å få til på kort og lang sikt.

- Jeg har en god dag på jobben når jeg hører kundene våre i havna, politikere og andre som jobber med byutvikling i Oslo fremme det samme enkle budskapet som oss, at sjøveien er miljøveien. Da vet jeg at vi er flere som trekker i samme retning og at vi sammen kan bidra til at Oslo blir en bedre by å bo i. For sjøveien er det klart beste alternativet for frakt av varer over både lange og korte distanser.

Heidi Neilson, Oslo Havns miljøsjef, i dialog med en kunde i Sydhavna.
Heidi i dialog med en kunde i Sydhavna. Foto: Oslo Havn

Ett skip tilsvarer fire hundre semitrailere

Heide har forståelse for at containerskip, lastekraner, oljetankere og enorme siloer som strekker seg mot himmelen kan framstå som skitne, uønskede elementer i en moderne fjordby.

Det er nok fortsatt en del som tror at en bynær havn, slik som Sydhavna, er dårlig for miljøet. Vil vi virkelig ha store lasteskip så tett på byen vår?

Svaret på det er ja. Ett containerskip har samme kapasitet som fire hundre semitrailere, det tar bort ti kilometer med kø på veiene igjennom Europa og helt inn til Oslo. En bynær havn sparer derfor miljøet for enorme utslipp, samtidig som den bidrar til at byen kan vokse og at innbyggerne i Oslo og på Østlandet ellers får de varene de trenger.

Heidi Neilson i Oslo Havns verksted i Sydhavna.
Heidi i Oslo Havns verksted i Sydhavna. Foto: Oslo Havn

Store forandringer

Oslo Havns virksomhet er sammensatt, og havna har gått igjennom store forandringer i forbindelse med utviklingen av fjordbyen. For noen få år siden gikk E18 der hvor Operaen ligger i dag. Nå har Oslo en havnepromenade som er tilgjengelig for byens befolkning, og vi har fått to badeplasser inne i byen.

Oslo Havn er inne i en utvikling hvor man effektiviserer arealbruken, tar i bruk ny teknologi og bygger i høyden for å plass til alt godset som kommer sjøveien inn til byen. Samtidig tilrettelegger man for at båtene som kommer til Oslo kan benytte seg av landstrøm mens de ligger til kai.

Heidi Neilson i Sydhavna.
Foto: Oslo Havn

Felles løsninger

I 2019 er Oslo europeisk miljøhovedstad. I den anledning har Oslo Havn invitert europeiske havner til Oslo, for å utveksle erfaringer, lære av hverandre og finne felles løsninger på globale problemer.

- Noen ganger tenker jeg at det bare er vi som ser at sjøtransporten er den lureste måten å frakte gods inn til byen på. Det er jo like innlysende at man bør bruke skip til å transportere varer over store distanser som at man bør bruke kollektivtrafikk inne i sentrum. Det handler om plass, det handler om drivstofforbruk, det handler om summen av utslippene til slutt.

Havnebyene i Europa og ellers i verden trenger mer enn å halvere utslippene sine i løpet av det neste tiåret. Det kan man bare lykkes med hvis man flytter gods fra vei til sjø.

- Vi må samarbeide og skape felles løsninger på tvers av landegrenser og kontinenter. Oslo har gode forutsetninger for å lykkes med å bli en nullutslippshavn. Hvis vi får det til er det mulig for andre også.

Stor støtte

Inntil videre jobber Oslo Havns miljøsjef mot målet om å bli utslippsfrie, men hun ser ikke bort ifra at hun en dag vil bli overflødig i jobben sin.

- Vi har så stor støtte for prosjektet vårt fra kunder, politikere og Oslos befolkning med å finne og velge miljøvennlige løsninger at det bare er et tidsspørsmål før jeg blir overflødig i jobben min.

Hva skal du gjøre da?

Da vil jeg finne meg en ny jobb i en organisasjon med miljøutfordringer.Personvern - Oslo kommunes nettsider