Kvinne sitter med blå kaffekopp i hånda med høstfargede skog i bakgrunnen

Folk i byen

Elveentusiasten

Trine Johnsen fra Nordstrand har funnet sitt pusterom i byen. Langs elver og vassdrag nyter hun stillheten og følger miljøhovedstadens skiftende årstider.

Det klukker forsiktig i elva som bukter seg gjennom det skogkledte landskapet. Noen fugler kvitrer beskjedent, ellers er det knapt en lyd å høre. Bilstøyen fra E6 bare noen kilometer unna, trenger ikke gjennom de høye trærne som omgir elva. Urskogen ved Ljanselva er en stille perle.

– Ljanselva betyr mye for meg. Når jeg går her blir jeg veldig glad og får puste på en helt spesiell måte, forteller Trine Johnsen.

Hun har vært primus motor i Miljøprosjekt Ljanselva siden 1990, og benytter anledningen så ofte hun kan til å ta seg en tur langs elva. Hun har også vært aktiv i Oslo Elveforum og jobbet som sekretær i Østmarkas venner, men miljøengasjementet går enda lenger tilbake.

– Jeg har vært glad i naturen siden jeg var bitte liten. Helt siden mine foreldre tok meg med på tur i Oslomarka, og frem til jeg i dag som mormor tar med mine barnebarn, har miljøet betydd mye for meg. Alt det som omgir oss og som vi er en del av – det er så viktig at vi får beholde det som er naturlig, slår Johnsen fast.

Fakta Ljanselva

Pustehull

Med sitt brennende engasjement for byens elver, er det ikke rart at Johnsen er fornøyd med at Oslo er blitt kåret til Europeisk miljøhovedstad i 2019.

– Byen vår er fantastisk! Og jeg synes det er et flott grep at Oslo har valgt å verne elvene våre slik at de kan bli pustehull for det som måtte være av tetthet i byen, sier hun.

Levende vassdrag fra marka til fjorden. Det er Oslo Elveforums mål - og det også mitt mål.
Trine Johnsen

Trine Johnsen forteller at kun en tredjedel av byens opprinnelige 300 kilometer med elver og bekker er oppe i dagen. Heldigvis har myndighetene bestemt at der det er mulig, skal de få lov til å renne fritt og beskyttes for fremtiden.

– Levende vassdrag fra marka til fjorden. Det er Oslo Elveforums mål - og det også mitt mål, poengterer Johnsen.


Adopterte elver

Det er et rikt fugle- og dyreliv langs og i Ljanselva. Bortimot 60 fuglearter flyr mellom trærne, og det er flere typer fisk i elva.

– Vi har ørret i hele elva, og i nedre del er det også sjøørret. Og så er det mort, abbor og ørekyte her. Bunndyrene må vi heller ikke glemme, for de skal jo være mat til fiskene, legger Johnsen til.

Kvinne med rød ryggsekk sitter på huk og kjenner på vannet fra rennende elv
Foto: Hampus Lundgren

Langs Ljansevla følger en relativt urørt vegetasjon med rik edelløvskog på østsiden og granskog på vestsiden. Og selv om det ikke er en ekte urskog, får trærne lov til å falle som de vil, og kun stiene ryddes forsiktig.

– Det er veldig «ekte», og det liker jeg. Vegetasjonen nær en elv er så viktig fordi den gir skjulesteder for fisken og frøene blir mat til fisk, insekter og andre dyr som lever i elva, forklarer Johnsen.

Et mørkt tjern med skog i høstens farger i bakgrunnen
Foto: Hampus Lundgren

Bruk sansene

Kunnskapen og engasjementet deler hun raust, med både lokale elvelag og elever. I Oslo er flere elvestrekninger «adoptert» av ulike skoler og foreninger, og de passer jevnlig på at elva er frisk og ren.

– Vi har delt ut vannmålingssett, slik at flere kan følge med på PH-verdier og konduktivitet. Dessuten har vi ryddeaksjoner og elve-Rusken, forteller hun.

Planen er å få enda flere engasjerte i elvenaturen, og Trine Johnsen har hårete mål for Miljøhovedstadsåret. Det skal hun bruke til å få flere med på elvevandringer, både i egen og Elveforums regi.

Nærbilde av kvinne med briller og grått hår med rød ryggsekk på ryggen med skog i bakgrunnen
Foto: Hampus Lundgren

– Jeg ønsker å vise Oslos befolkning det vakre miljøet vi har, og håper flere tar i bruk informasjonsmateriellet vi har laget. Samtidig vil jeg anbefale alle å utforske litt på egen hånd også, for da kan man få kjempeopplevelser! Se, hør og lukt på naturen rundt deg. Det er den vi skal ta vare på for fremtiden og fremtidige generasjoner, avslutter hun med et smil.
Personvern - Oslo kommunes nettsider